Loading...
 • Gợi ý từ khóa:
 • giấy in, kim bấm, dụng cụ học sinh, kẹp bướm, ...

KẸP BƯỚM

(12 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
 • Kẹp bướm Echo 15mm

  4,000₫

  • Mã sản phẩm: HH082007
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Echo 15mm có kích thước 15mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp...
 • Kẹp bướm Echo 19mm

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082008
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Echo kích thước 19mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Echo 25mm

  6,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082009
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Echo kích thước 25mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Echo 32mm

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: HH082010
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Echo kích thước 32mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Echo 41mm

  13,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082011
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Echo kích thước 41mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Echo 51mm

  22,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082012
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Kẹp bướm Slecho 15mm

  3,000₫

  • Mã sản phẩm: HH082001
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Slecho 15mm có kích thước 15mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp...
 • Kẹp bướm Slecho 19mm

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082002
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Slecho kích thước 19mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Slecho 25mm

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082003
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Slecho kích thước 25mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Slecho 32mm

  7,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082004
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Slecho kích thước 32mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Slecho 41mm

  11,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082005
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Slecho kích thước 41mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...
 • Kẹp bướm Slecho 51mm

  18,500₫

  • Mã sản phẩm: HH082006
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Kẹp bướm Slecho kích thước 51mm là sản phẩm dùng để kẹp các tài liệu rời rạc thành 1 xấp nguyên, hỗ trợ bạn sắp xếp tài liệu ngăn nắp hơn trên bàn làm việc, kẹp các sấp giấy tờ...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
0
CÔNG TY TNHH HAI K back to top