icon 0906 618 609
icon 0901 880 139
 • Gợi ý từ khóa:
 • giấy in, kim bấm, dụng cụ học sinh, kẹp bướm, ...

ACCO - GÁY LÒ XO

(16 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
 • Acco nhựa

  13,500₫

  • Mã sản phẩm: HH081001
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Acco nhựa Ageless là sản phẩm được gắn vào các bìa nhựa accor, bìa giấy accor dùng để liên kết các tờ giấy với nhau thành 1 xấp tài liệu hoàn chỉnh. Sản phẩm rất được ưa chuộng trong giới...
 • Acco sắt

  19,000₫

  • Mã sản phẩm: HH081003
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Acco sắt SDI là sản phẩm được gắn vào các bìa nhựa accor, bìa giấy accor dùng để liên kết các tờ giấy với nhau thành 1 xấp tài liệu hoàn chỉnh. Sản phẩm rất được ưa chuộng trong giới...
 • Gáy lò xo nhựa 10mm (80 tờ)

  93,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083003
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 10mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 12mm (110 tờ)

  117,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083004
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 12mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 14mm (130 tờ)

  138,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083005
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 14mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 16mm (150 tờ)

  167,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083006
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 16mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 18mm (170 tờ)

  191,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083007
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 19mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 20mm (200 tờ)

  278,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083008
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 20mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 25mm (220 tờ)

  333,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083009
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 25mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 28mm (250 tờ)

  387,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083010
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 28mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 32mm (270 tờ)

  404,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083011
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 32mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 35mm (300 tờ)

  431,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083012
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 35mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 45mm (350 tờ)

  480,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083013
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 45mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 51mm (400 tờ)

  496,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083014
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 51mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 6mm (30 tờ)

  67,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083001
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 6mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...
 • Gáy lò xo nhựa 8mm (50 tờ)

  78,000₫

  • Mã sản phẩm: HH083002
  • Thương hiệu: Việt Nam
  • Mô tả ngắn: Gáy lò xo nhựa 8mm là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn giúp dễ dàng sắp xếp tài liệu, liên kết các giấy tờ có liên quan đến nhau thành tập, sổ sách,...- Chất lượng...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
0
CÔNG TY TNHH HAI K back to top